Impact van nieuwe molecular-virologische technieken zoals celvrije synthese en quantitatieve PCR op het ontrafelen van het vermenigvuldigingsmechanisme van poliovirus

  • Rombaut, Bartholomeus, (Administrative Promotor)
  • Vrijsen, Raphael, (Co-Promoter)

Projectdetails

!!Description

Poliovirus is zonder discussie het best bestudeerde virus. Ondanks onnoemelijk vele inspanningen zijn heel wat stappen van de vermenigvuldigingscyclus van het virus nog steeds niet opgehelderd. Nochtans blijft deze studie interessant, niet alleen uit zuiver fundamenteel opzicht, maar ook wegens de mogelijke toepassingen, zoals het vinden van specifieke aangrijpingspunten voor antivirale chemotherapie. Doel van dit project is onze jarenlange ervaring op het vlak van ontmanteling en morfogenese van poliovirus een nieuw elan te geven door innovatieve technieken in te voeren, zoals de celvrije synthese en de quantitatieve PCR techniek. Wij beschikken reeds over een celvrij systeem waarin,na programmatie met viraal RNA, infectieus virus wordt gevormd. Dit systeem wordt nu door ons verder ontwikkeld zodat de morfogenese van poliovirus op een elegante manier kan bestudeerd worden. Anderzijds proberen wij een quantitatieve PCR techniek te ontwikkelen voor de bepaling van virus in monsters van diverse oorsprong (IWT project). Een van de doelstellingen van dit project is een beter inzicht te krijgen in het ontmantelingsmechanisme van poliovirus.
AcroniemOZR51
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9731/12/01

Flemish discipline codes

  • Basic sciences
  • Biological sciences
  • Pharmaceutical sciences