Verbeteren van bereidheid van patiënten om deel te nemen aan gesprekken over voorafgaande zorgplanning: een gerandomiseerde gecontroleerde studie in de huisartsenpraktijk

Projectdetails

!!Description

Recente literatuur omtrent voorafgaande zorgplanning (VZP) omschrijft VZP als een proces waarbij patiënten samen met hun huisarts en familie praten over hun waarden en wensen m.b.t. medische zorg. Op dit moment wordt VZP nog steeds vaak opgestart n.a.v. een medisch noodgeval of wanneer de patiënt zich in de terminale fase bevindt. De huisarts speelt een belangrijke rol bij het tijdig opstarten van VZP. Via VZP-gesprekken wordt de patiënt tijd gegund om na te denken over zijn voorkeuren. Het voeren van VZP- gesprekken is echter nog geen standaardpraktijk bij huisartsen en er bestaat weinig evidentie over hoe huisartsen en chronisch zieke patiënten hierin ondersteund kunnen worden. In dit project voeren we een gerandomiseerde studie uit van een VZP-interventie in de huisartsenpraktijk. De interventie bestaat uit: 1) een training in VZP- kennis en communicatievaardigheden voor huisartsen, 2) een informatiefiche en werkboek over VZP voor patiënten, 3) minstens 2 gestructureerde gesprekken tussen huisarts en patiënt, en 4) documentatie van de gesprekken door de huisarts. Tegelijkertijd
wordt een procesevaluatie uitgevoerd, waarin wordt geëvalueerd hoe de interventie geïmplementeerd werd en bevorderende/belemmerende factoren geïdentificeerd worden. Deze studie zal waardevolle evidentie opleveren over de effecten van VZP in de huisartsenpraktijk, en over de effectiviteit van de tools die ontwikkeld werden om huisartsen en patiënten beter in staat te
stellen deze gesprekken te voeren.
AcroniemFWOTM975
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/21

Keywords

  • advance care planning
  • general practice
  • chronic illness

Flemish discipline codes

  • Health management
  • Health promotion and policy
  • Family care
  • Primary health care