Zoektocht naar anticonvulsieve en antiepileptogene neuropeptiden als strategie voor de ontwikkeling van innovatieve toekomstige antiepileptica.

Projectdetails

!!Description

Neuropeptiden en hun receptoren zijn veelbelovende aangrijpingspunten voor toekomstige behandelings-strategieën voor epilepsie. Onze onderzoekscentra hebben reeds ervaring met het farmacologisch karakteriseren van de anticonvulsieve werkingsmechanismen van peptiden zoals somatostatine, cortistatine en neuropeptide Y. Dit is een strategie waarmee we willen verdergaan, aangezien veel relevante vragen in dit gebied onbeantwoord blijven. In het huidige project willen we echter ook nieuwe anticonvulsieve en antiepileptogene neuropeptiden identificeren. Preliminaire experimenten met een aantal kandidaat peptiden lijken alvast veelbelovend. De methoden die we gebruiken om deze doelstellingen te halen zijn gevalideerde rat- en muismodellen voor epileptische aanvallen en epileptogenese, knock-out muizen voor een welbepaald neuropeptide of peptidereceptor, in vivo microdialyse, neurofarmacologische studies en kwantificatie van de electrische activiteit van de hersenen, ex vivo immunobiotechnologische technieken en in vitro electrofysiologie in hersenslices. Al deze methodologieën behoren tot de expertise van de onderzoekslaboratoria die deze projectaanvraag indienen. Daarenboven willen we actief bijdragen tot het dichter bij de klinische toepassing brengen van bovenvermelde behandelingsstrategieën. Hiervoor zijn we ondermeer samenwerkingen aangegaan met chemici die metabool stabiele, bloed-hersen-barrière permeable peptideanalogen of selectieve receptorliganden ontwikkelen
AcroniemFWOAL562
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/13

Flemish discipline codes

  • (Bio)chemical engineering
  • Basic sciences
  • Health sciences
  • Pharmaceutical sciences