In de schaduw van de grootmachten: de vrijheid van navigatie en neutraliteit in de lange achttiende eeuw.

Projectdetails

!!Description

Dit voorstel verkent de vroege ontwikkeling van een dynamisch en
controversieel deelgebied van het internationaal recht, het zeerecht.
Het concentreert zich op interacties tussen het zeerecht (vrije
navigatie op volle zee) en maritieme neutraliteit in de achttiende
eeuw. Een analyse van het rijke archiefmateriaal bewaard in het
Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken (serie Mémoires et
Documents) en het Archivio di stato di Venezia laat toe om een rijk
narratief te construeren, gecentreerd op de veelvuldige mobilisaties
van het zeerecht als argumentatief politico-juridisch kader voor zowel
publiek als privaat belang. Het project levert een bijdrage aan de
ruimere concentratie op de statenpraktijk in de geschiedenis van het
volkenrecht, een bloeiend veld van interdisciplinair onderzoek
AcroniemFWOAL1031
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2231/12/24

Keywords

  • wet van de zee
  • rechtsgeschiedenis
  • neutraliteit

Flemish discipline codes in use since 2023

  • European history
  • History of law
  • Early modern history
  • International law

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.