Projectdetails

!!Description

Het project kadert in een opdracht van de FOD Economie binnen de context van inclusieve digitale transitie en de strategie de digitale kloof te verkleinen en digitale inclusie te stimuleren. Doel van dit onderzoek is tweeërlei: (1) het uitwerken van de strategie van de FOD Economie inzake inclusieve digitale transitie door het definiëren en ontwikkelen van de strategische en operationele doelstellingen van de FOD Economie voor zijn doelpubliek (de economische actoren, in het bijzonder de burgers, als consumenten) en (2) op basis hiervan een ook een actieplan op te stellen met concrete acties, operationele en doeltreffende maatregelen. Het onderzoek omvat daarom o.a. een vergelijkende analyse van wat er reeds op het gebied van inclusieve digitale transitie in Europa alsook de lopende en geplande acties op economisch gebied door de verschillende overheidsniveaus en de verschillende openbare en particuliere actoren in België en een mapping van de specifieke belemmeringen en behoeften die er bestaan voor elke categorie kwetsbare personen binnen het bevoegdheidsdomein van de FOD Economie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoekscentrum SMIT (Studies in Media, Innovatie en Technologie – smit.vub.ac.be) van de Vrije Universiteit Brussel, in samenwerking met UGent en UCLouvain.
AcroniemFOD123
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/07/2231/10/22

Keywords

  • Digitale transitie

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Media and communication policy

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.