Incrementele Statische Programma-analyse via Modulariteit

Projectdetails

!!Description

Vandaag vertrouwen programmeurs meer en meer op statische- analysetools om een wijd gamma aan programma-eigenschappen na te gaan zonder het programma ook echt uit te voeren. Daarom worden statische analyses typisch in moderne ontwikkelingsomgevingen en continuous integration-systemen geïntegreerd om alle softwarekwaliteitsvereisten tijdens het ontwikkelingsproces te waarborgen. In deze contexten dient een statische analyse niet enkel precieze feedback te geven, maar moet de gegeven feedback ook efficiënt geüpdatet kunnen worden telkens de code wijzigt. Hiervoor vermijdt een incrementele statische analyse een totale herberekening van de analyse door bij een wijziging in de code eerder berekende resultaten te hergebruiken en te updaten.Disciplines

Het is lastig om incrementele analyses te maken die krachtig genoeg zijn om een breed scala aan programma-eigenschappen na te gaan en complexe elementen van moderne computertalen te ondersteunen. We streven ernaar een nieuwe wijze te ontwikkelen om zulke analyses met behulp van modulariteit te construeren. We stellen dat een analyse met een modulair design de impact van wijzigingen efficiënter kan isoleren tot het gewijzigde onderdeel, zodat enkel dat onderdeel en de onderdelen transitief hiervan
afhangend gereanalyseerd moeten worden. In dit voorstel formuleren we specifiek een systematische aanpak om een elementaire groep van modulaire analyses te incrementaliseren ter verhoging van hun performantie in realistische ontwikkelingsprocessen.
AcroniemFWOTM979
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/23

Keywords

  • static program analysis
  • modular program analysis

Flemish discipline codes

  • Coding tools and techniques, testing and debugging
  • Programming languages and technologies
  • Software engineering
  • Analysis of algorithms and complexity