Inductie van systemische resistentie in planten door Pseudomonas aeruginosa : rol van fenazines en salicylzuur.

Projectdetails

!!Description

Biologische controle kan een belangrijke bijdrage leveren tot geïntegreerde ziektebestrijding. Fytopathogene schimmels en protisten dragen bij tot de wereldwijde teloorgang van 34% van de ogst (12% voor ziekten) en voor de vernietiging van 9-20% als 'post harvest' ziekten. Het gebruik van 'fungiciden' en de toename van het gebruik is een realiteit. Dit heeft een aantal belangrijke negatieve kanten, zoals ontwikkeling van resistentie bij de doelwitfytopathogenen, belasting voor het leefmilieu, voor de volksgezondheid. Alternatieve bestrijdingsmiddelen, bv. die van bacteriële oorsprong, lijken aan deze bezwaren tegemoet te komen. Dit perspectief werd reeds geuit in de 80-er jaren, o.a. met de vaststelling dat abundante rhizosfeerbacteriën konden instaan voor de zg. 'ziekte- onderdrukkende bodems'. Hoewel een aantal biologische controle-agentia tegen fytopathogene schimmels en protisten of 'groeibevorderende microörganismen reeds gecommercialiseerd zijn, is het aanvankelijk optimisme voor de ontwikkeling van nieuwe stammen zeker nog niet waargemaakt. De orzaak is enerzijds dat na de isolatie van stammen met in vitrofytopathogeenwerking, weinig mechanismen moleculair goed gekarakteriseerd werden en anderzijds dat de in vivo-resultaten vaak geen duidelijk beld gaven. In het voorgestelde project willen wij de antifytopathogeenwerking van een aantal bacteriën, die systematische resistentie induceren, karakteriseren, zowel door de bestanddelen die hiervoor verantwoordelijk zijn te identificeren als door de respons van de plant via differentiêle expressie van door de bacteriën of metabolieten tot resistentie geïnduceerde planten te onderzoeken.
AcroniemFWOAL143
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0031/12/01

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Biological sciences
  • Agriculture, forestry, fisheries and allied sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.