Onderzoek naar het mechanisme van inflammatie- geïnduceerde spiervermoeidheid bij geriatrische patiënten.

  Projectdetails

  !!Description

  Situering: Voorgaand onderzoek toont aan dat inflammatie sterk inhiberend werkt op spiervermoeibaarheid en kracht bij geriatische patiënten. Via welke mechanismen inflammatie tot spierzwakte en vermoeidheid leidt is onduidelijk. DOEL: Nagaan in welke mate de afgenomen spiervermoeibaarheid en de spierzwakte bij gehospitaliseerde geriatrische patiënten met inflammatie toe te schrijven zijn aan centrale factoren (centraal zenuwstelsel) of lokale factoren (ter hoogte van de spier zelf). METHODE: gehospitaliseerde geriatrische patiënten (AZ-VUB) ingedeeld als inflammatoir (CRP>10mg/L,N=20) of niet inflammatoir (CRP
  AcroniemOZR1444
  StatusGeëindigd
  Effectieve start/einddatum1/01/0731/12/07

  Flemish discipline codes

  • Basic sciences