Innovatieve handelswijze voor nieuwe generatie antibiotica

Projectdetails

!!Description

Antibioticaresistentie is een van de grootste problemen in de gezondheidszorg. Drugresistentie in bacteriën zorgt ervoor dat het mogelijk is om te bezwijken aan voorheen te behandelen infecties. Een van de belangrijkste drugresistente bacteriën is Acinetobacter baumannii. Er is maar weinig geweten over dit pathogeen. Behandelingsopties worden schaars, want er verspreiden al stammen die resistent zijn aan last resort antibiotica. In dit project ga ik op zoek naar nieuwe therapeutische doelwitten in A. baumannii. Ik ga hiervoor de bindingsplaats van een recent in ons lab geïdentificeerde component, met antimicrobiële werking op A. baumannii, bepalen en screenen voor betere binders. Daarnaast ga ik Nanobodies gebruiken om nieuwe epitopen op ofwel belangrijke buitenmembraaneiwitten ofwel op voorheen onbekende, aan het oppervlak blootgestelde antigenen op het celoppervlak van A. baumannii te ontdekken. Ik ga deze Nanobodies ook testen op antimicrobiële en anti-resistentie activiteiten. Dit project zal leiden tot de identificatie van nieuwe doelwitten op een drugresistente bacterie, de uitvoering van een innovatieve methode om nieuwe epitopen te identificeren op het celoppervlak van pathogenen en nieuwe inzichten in de biologie van A. baumannii. Uiteindelijk zal dit bijdragen tot een versnelde vooruitgang in de ontwikkeling van nieuwe generatie antibiotica en nieuwe opties bieden in de strijd tegen antibioticaresistentie.
AcroniemFWOSB95
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/24

Keywords

  • Multiresistent
  • Acinetobacter baumannii
  • Antibiotica van de volgende generatie

Flemish discipline codes

  • Proteins
  • Bacteriology
  • Structural biology