Fabricage van 3D directionele koppelaars met een femtoseconden pulsduur laser en spatiale lichtmodulator: de weg naar volledig multikernvezel-gebaseerde fotonische componenten

Projectdetails

!!Description

In traditionele optische vezels is slechts 1 fysiek communicatiekanaal aanwezig, de zogenaamde kern van de vezel. Multikernvezels daarentegen kunnen informatie doorsturen door meerdere kanalen in hetzelfde volume. Deze multikernvezels hebben bijgevolg een
grotere datatransmissiecapaciteit en daarom zijn zij uitgelezen kandidaten om klassieke optische vezels te vervangen in toekomstige optische communicatienetwerken. Signalen in
multikernvezels manipuleren vereist vandaag dat men eerst elke kern met een standaardvezel verbindt, om vervolgens de manipulatie uit
te voeren met traditionele componenten en uiteindelijk alle individuele vezels opnieuw met een multikernvezel te koppelen. De oplossing die ik voorstel is om zulke componenten, zoals directionele koppelaars, rechtstreeks in het volume van de multikernvezel te fabriceren. Door licht van een femtoseconden pulsduur laser te focusseren in de glazen vezel kan men zeer lokale wijzigingen
‘schrijven’ in de brekingsindex die het mogelijk maken om golfgeleiders te creëren die twee kernen optisch met elkaar verbinden en dus de basis vormen voor zo een koppelaar. Teneinde dit mogelijk te maken zal ik de kwaliteit van deze golfgeleiders drastisch verbeteren door tijdens het fabricageproces de eigenschappen van de laserbundel op dynamische wijze te
manipuleren. Dit zal uiteindelijk toelaten om nieuwe hoogperformante componenten te fabriceren voor optische vezelcommunicatie en optische vezel gebaseerde metrologie.
AcroniemFWOTM952
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1931/12/22

Keywords

  • Photonics
  • fiber optics
  • multi-core fiber
  • femtosecond laser
  • waveguide coupler
  • spatial light modulator
  • advanced manufacturing

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Optical fibre communications

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.