Inschrijvingen : symposium : Geweldloos Verzet: bespiegelingen vanuit theorie, onderzoek en praktijk - 8 februari 2019

Projectdetails

!!Description

De studiedag "Geweldloos Verzet: Bespiegelingen vanuit theorie, onderzoek en praktijk", georganiseerd naar aanleiding van de lancering van het gelijknamige boek, wenst het ideeëngoed van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit bekend te maken, te verdiepen en te versterken. In Vlaanderen zijn reeds heel wat mensen geïnteresseerd en/of actief met Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit. De studiedag wenst personen bijeen te brengen die worstelen met dezelfde problemen inzake implementatie, voorbeelden aan te dragen van good practices en die met vernieuwende ideeën het gedachtengoed vooruit wensen te helpen. Om het debat en het gesprek aan te zwengelen zijn enkele sprekers uit de praktijk en de academische wereld uitgenodigd. Wij zijn ervan overtuigd dat deze studiedag zal bijdragen aan een verdere ontwikkeling van het ideeëngoed.
AcroniemCONI666
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum29/11/1831/12/19

Flemish discipline codes

  • Social and emotional development