Integratief competitiegericht lijnproject voor studenten apotheker.

Projectdetails

!!Description

Van belang voor competentiegericht onderwijs en voor motiverend en zelfstandig leren is dat studenten niet alleen weet hebben van algemene eindtermen, maar dat zij gedurende het onderwijs- en leertraject een concreet zicht hebben op de te bereiden beheersingsniveaus. Nodig is om op gezette momenten van de opleiding te onderzoeken welke competenties de studenten bereikt hebben en hoe ze kunnen aantonen dat ze die competenties bereikt hebben.

We stelden vast dat met het invoeren van probleemgestuurd onderwijs als eerste onderwijsvernieuwing, wel de beoogde initiele doelen (oplossen van multidisciplinaire problemen, communicatief zijn, werken in teamverband en attitude van lifelong learning) werden bereikt, maar dat het onderwijs nog niet voldoende integratief was om de beoogde, nieuw gedefinieerde competenties te bereiken.

In het voorliggende project wordt, voortbouwend op reeds opgedane ervaringen met probleemgestuurd onderwijs, projectonderwijs en portfolio, via het zogenoemde lijnproject de verbinding gelegd met alle groepen van eindtermen (geneesmiddelgerichte-, patientgerichte- en academische eindtermen) en worden studenten in staat gesteld om aan het einde van elk jaar de verworven (kern)competenties aan te tonen.

Doel van dit vernieuwingsproject is het invoeren van een lijnproject en een portfolio in de opleiding, zodanig dat voor docenten en studenten te achterhalen is of ze op het einde van elk jaar de beoogde competentieniveaus bereikt hebben en hoe ze die bereikt hebben. Het project start met het invoeren van projectonderwijs in het 1ste jaar kandidaat (toekomstige bachelor) en loopt door als lijnproject in de volgende jaren. Het (elektronisch) portfolio vormt een verbindende schakel. Opzet is dat het gebruik van leerstijltest en aanbod van studiebegeleiding in de eerste fase van de studie mede condities schept voor ene succesvolle studieloopbaan.

Het project is geslaagd als :

- de opzet van het lijnproject en het portfolio voor drie opleidingsjaren gereed is ;

- het lijn project en het portfolio in de eerste twee opleidingsjaren is ingevoerd, dat wil zeggen dat studenten via deze aanpak kunnen laten zien dat ze het beoogde compententieniveau bereikt hebben ;

- de opzet van het lijnproject positief wordt gewaardeerd door zowel docenten als studenten ;

- de studeerbaarheid en de doceerbaarheid qua tijdbelasting binnen aanvaardbare grenzen blijft.

AcroniemVLO123
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0330/09/05

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Biological sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.