Gezamenlijke vocale ritmes

Projectdetails

!!Description

Hoe coördineren mensen hun vocale communicatie in de tijd?
Interactieve vocale ritmes zijn belangrijk voor veel aspecten van ons
leven: taal, muziek, dans, religie, etc. Om ritme te begrijpen, hebben verschillende wetenschapsgebieden bestudeerd wat de rol van ritme is in menselijke taal en in de communicatie van dieren, maar ook geprobeerd om interactief gedrag te simuleren met computermodellen. Waarom hebben apen, onze naaste evolutionaire verwanten, geen ritmegevoel, maar sommige andere dieren wel? Het is belangrijk om de vocale ritmes van die andere dieren te
bestuderen om te begrijpen hoe taal en muziek ontstaan zijn. Dit project stelt drie vragen over interactieve vocale ritmes: Hoe zitten ze in elkaar, en hoe verschillen ze van niet-vocale en niet-interactieve ritmes? Hoe uniek zijn mensen, qua gedrag en brein? Kunnen we computers leren hoe ze individuen die samen een ritme maken uit elkaar kunnen houden, en tegelijkertijd: wat is er minimaal nodig voor een computer om interactieve ritmes te maken? We gaan deze vragen proberen te beantwoorden door interactieve vocale ritmes te bestuderen in 1) menselijke spraak 2) menselijke muziek 3) vocalisaties van zeehonden en 4) computersimulaties. Zoölogie, taalkunde, informatica, muziekcognitie, akoestiek en neurowetenschap zullen allemaal bijdragen om te begrijpen wat de unieke eigenschappen van vocaal ritme in de mens zijn. Zo proberen we erachter te komen hoe we geëvolueerd zijn tot de praatgrage, ritmische dieren die we zijn.
AcroniemFWOAL961
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/23

Keywords

  • rythm cognistion
  • animal chorusing
  • evolution of music and speech

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Cognitive neuroscience
  • Behavioural biology
  • Audio and speech processing

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.