Interdiscliplinair Netwerk in Fundamenteel en Medisch Onderzoek op Long- en Pancreaskanker

Projectdetails

!!Description

Niet-kleincellige longkanker (in het Engels afgekort als NSCLC) en ductaal adenocarcinoma van de pancreas (PDAC) behoren tot de dodelijkste kankers met beperkte therapeutische opties, wat resulteert in een 5-jaarsoverlevingskans van respectievelijk minder dan 20% en 10%. Daarbovenop neemt het voorkomen van PDAC toe.

Bijgevolg is het huidige projectsvoorstel gericht op de identificatie en (pre-)klinische validatie vaneenreeksmoleculairedoelwitten, die kankerfenotypes veroorzaken maar tevens ook voor mono- of combinatietherapieën tegen zowel long- als pancreaskanker kunnen worden gebruikt. Er worden daarnaast nieuwe behandelingen voor beide kankertypes verkend middels de chemische synthese van ‘lead’-verbindingen (via medicinale chemie en de novo-gebaseerde benaderingen). Deze zullen in staat zijn om nieuw geïdentificeerde moleculaire doelwitten te remmen of te moduleren. Aan de de-ubiquitinase USP13 en de kinase STYK1 voor NSCLC (resultaten 1e termijn IRP9), evenals het onlangs nieuw geïdentificeerde doelwit ROBO1 voor PDAC, wordt verder gewerkt. Bovendien zullen klinische stalen van deze twee kankertypes worden onderworpen aan een uitgebreide moleculaire profilering die bijkomende moleculaire doelwitten kunnen belichten. Achtereenvolgens kunnen die door het consortium worden gekarakteriseerd. Geoptimaliseerde liganden worden gevalideerd en vervolgens verder naar de kliniek geduwd voor grondigere testing.

Dit project zal de identificatie van potentieel therapeutische doelwitten benutten met het daaropvolgende ontwerp van innovatieve leidmoleculen die biomerker-gestuurde precisiegeneeskunde zullen ondersteunen bij twee van de dodelijkste kankers. Het overkoepelende doel van dit voorstel is het verbeteren van de huidige therapieën en de daaraan gekoppelde resultaten (overleving en levenskwaliteit) voor patiënten.
AcroniemIRP9_b
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/07/2130/06/26