Projectdetails

!!Description

Het interdisciplinaire project (IRP) getiteld 'Traditie en natuurlijkheid van dierlijke producten in een maatschappelijke context van verandering' is een thematische voortzetting van een eerder IRP van de onderzoeksgroepen Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie en Social and Cultural Food Studies, getiteld 'Voedselkwaliteit, veiligheid en vertrouwen sinds 1950: maatschappelijke controverse en biotechnologische uitdagingen', op zijn beurt een follow-up van een eerder HOA-project (Horizontale Onderzoeksactie) getiteld 'Artisanale kwaliteit van gefermenteerde voedingsmiddelen: mythe, realiteit, percepties, en constructies '. Het huidige project verbindt de expertise van voedingstechnologen (onderzoeksgroep IMDO), communicatiewetenschappers (onderzoeksgroep MARK-BUSI) en voedingshistorici (onderzoeksgroepen FOST en HOST). Na eerder te hebben gekeken naar de technologische en historische complexiteit van artisanaliteit van voeding en de daarmee samenhangende aspecten van kwaliteit en veiligheid, richt het voorgestelde onderzoek zich nu op de begrippen 'traditie' en 'natuurlijkheid' van dierlijke producten in een dynamische omgeving van maatschappelijke verandering. Het onderzoeksthema is niet alleen van academische waarde, maar ook voor de samenleving van groot belang. De maatschappelijke relevantie ervan wordt weerspiegeld in het feit dat voedsel fungeert als het cement van samenlevingen en dat het ons dagelijkse leven niet alleen domineert vanwege zijn fysiologische maar ook vanwege zijn semiotische waarde. In periodes van grote maatschappelijke veranderingen, zoals we die momenteel ervaren met marktglobalisering en snelle technologische innovatie, fungeert het als een focuspunt voor identiteitsonderzoek en waardecreatie. Het voorgestelde IRP zal zich bezighouden met de specifieke categorie van dierlijke producten, waaraan verscheidene maatschappelijke uitdagingen (bijvoorbeeld problemen van duurzaamheid en ethische productie en verwerking) en verschillende betekenislagen gekoppeld zijn (bijvoorbeeld taboes en ceremoniële gebruiken). Ook is de productieketen van vlees gedurende de afgelopen drie eeuwen onderworpen aan intense transformaties, waaronder zware industrialisatie, verlenging en specialisatie van de keten en het verbergen in slachthuizen van de voor de menselijke psyche problematische doding van dieren. Ten slotte zijn de symptomatische concepten van 'traditie', 'oorsprong' en 'natuurlijkheid', die centraal zullen staan in dit IRP, van het grootste belang voor deze levensmiddelencategorie.
AcroniemIRP11
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/22

Flemish discipline codes

  • Food microbiology