Interdisciplinair onderzoeksprogramma: expertisecentrum op het gebied van gender, diversiteit en intersectoraliteit

Projectdetails

!!Description

Het VUB Centrum voor Vrouwenstudies was het eerste in zijn soort dat werd opgericht binnen een Vlaamse universiteit in 1987. RHEA nam in oktober 2014 een nieuwe start als een door de VUB gefinancierd Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Interstectionaliteit. In de afgelopen 4 jaar heeft RHEA zich gevestigd als een interdisciplinaire, interfacultaire en internationaal genetwerkte onderzoeksgroep die zich inzet voor wetenschappelijk onderzoek en de valorisatie van kennis in het onderwijs, externe en interne beleidsvorming en publieke debatten.

Voortbouwend op een verscheidenheid aan theoretische perspectieven en epistemologieën, en door een veelvoud aan kwalitatieve, kwantitatieve en theoretische onderzoeksbenaderingen en methodologieën toe te passen, draagt ​​RHEA bij aan kennisproductie over gender, diversiteit en intersectionaliteit in meerdere academische disciplines. RHEA-leden voeren en werken samen aan onderzoek op meerdere disciplinaire gebieden en verschillende onderwerpen die kunnen worden geclusterd rond de volgende onderzoekslijnen:

- Schadelijke culturele praktijken en gendergerelateerd geweld
- Gelijkheidsbeleid en politieke vertegenwoordiging
- Intersectionaliteit en feministische theorie
- Gender, religie en secularisme
- Bio-ethiek en seksuele en reproductieve rechten
- Migratie, antidiscriminatiebeleid en burgerschap
- Dekolonisatie en epistemische diversiteit
- Gender, diversiteit en onderwijs
- Keuzevrijheid, identiteit en subjectiviteit
AcroniemIRPCOE1-B
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/1930/09/24

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Feminist philosophy
  • Political inequality

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.