Inventarisatie van ondoorlaatbare oppervlakken in Vlaanderen aan de hand van satellietbeelden met medium en hoge resolutie.

Projectdetails

!!Description

Het doel van dit project bestaat erin een robuuste methode te ontwikkelen om betrouwbare schattingen van het aandeel ondoorlaatbare oppervlakken over uitgestrekte gebieden in kaart te brengen en om evoluties in het voorkomen van ondoorlaatbare oppervlakken in de tijd te karakteriseren. Hierbij wordt uitgegaan van een multi-resolutie benadering, waarbij gebruik gemaakt wordt van zowel medium-resolutie satellietdata (type Landsat/Aster) als van hoge-resolutie data (type Ikonos/Quickbird). Hoge-resolutie data worden aangewend om ondoorlaatbare oppervlakken op gedetailleerde wijze in kaart te brengen voor een aantal zorgvuldig geselecteerde testgebieden in Vlaanderen. De bekomen resultaten zullen vervolgens gebruikt worden als input voor het calibreren van subpixel estimatiemodellen die toelaten de distributie van ondoorlaatbare oppervlakken uit medium-resolutie data af te leiden voor gans Vlaanderen.Het opzet van een multi-resolutie benadering is om dure, hoge-resolutie informatie, bekomen over kleine gebieden, te gebruiken om schattingen van ondoorlaatbare oppervlakken voor meer uitgestrekte gebieden uit goedkopere, medium-resolutie data af te leiden. Bedoeling is om te onderzoeken in hoeverre deze benadering het mogelijk maakt een nauwkeurige kartering van ondoorlaatbare oppervlakken op niveau van gans Vlaanderen uit te voeren en toelaat evoluties in het voorkomen van ondoorlaatbare oppervlakken te analyseren in de tijd. In het onderzoek wordt specifieke aandacht besteed aan drie deelaspecten, die elk op zich essentieel zijn voor het welslagen van het project:1. Ontwikkeling van een efficiënte methode voor de productie van referentieclassificatiesGezien hoge-resolutie classificaties aan de basis liggen van de calibratie van subpixel estimatiemodellen is het definiëren van een efficiënte en nauwkeurige classificatiemethode voor het in kaart brengen van ondoorlaatbare oppervlakken op hoge resolutie essentieel. In het onderzoek wordt uitgegaan van een object-gebaseerde classificatiebenadering die toelaat om, naast spectrale data, rekening te houden met texturele en contextuele informatie op het niveau van homogene beeldsegmenten.2. Definitie van een performante subpixel estimatiemethode en een strategie voor calibratieOp basis van een aantal goed gekozen testgebieden zal een vergelijkend onderzoek naar de performantie van alternatieve subpixel estimatiemethoden uitgevoerd worden. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de extrapoleerbaarheid van de methoden over gebieden met diverse landschappelijke kenmerken. Dit moet leiden tot conclusies en aanbevelingen omtrent de haalbaarheid van de multi-resolutiebenadering en de definitie van een optimale methode/calibratiestrategie voor de toepassing ervan.3. Multi-temporele toepassing van de methode in het kader van tijdsgebonden analysesOm evoluties in de tijd te kunnen karakteriseren zal onderzoek verricht worden rond de multi-temporele toepassing van de voorgestelde benadering. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van archiefbeelden en mogelijk nieuwe beeldacquisities.

AcroniemIWT303
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0631/12/09

Flemish discipline codes

  • Biological sciences