Invers modelleren van basale frictie met een 2D hogere-orde ijsvloeimodel.

Projectdetails

!!Description

Basale processen blijven één van de grote onbekenden in ijsdynamiek. Ze spelen echter een belangrijke rol in de (in)stabiliteit van ijskappen. Om logistieke redenen zijn basale processen moeilijk meetbaar. Inverse methoden laten toe om, via metingen van geometrie en oppervlaktesnelheden van een ijsmassa, een idee te vormen van de basale frictie. Hierbij worden de basale frictie parameters via minimalisatie-algoritmen fijngestemd zodat, wanneer gebruikt in de basale randvoorwaarde van een ijsmodel, het verschil tussen gemodelleerde en waargenomen oppervlaktesnelheden minimaal is.

Het innovatief element in deze studie is dat het gebruikte hogere-orde gletsjermodel zowel longitudinale spanningen als verticale sleepspanning beschouwt. Hierdoor wordt een realistische schatting mogelijk van de basale frictie voor eender welk type ijsvloei. de inverse methode zal toegepast worden op een aantal bestaande gletsjers (o.a. Mc Call Gletsjer, Alaska; Sofiyskiy Gletsjern Rusland; Pine Island Gletsjer, West-Antarctica; Jutulstraumen, Oost-Antarctica). Dit modelresultaat zal gelinkt worden met de basale topografie en indirecte metingen van basale fenomenen (vb. basaal reflectievermogen gemeten via radar) om te komen tot een fysisch coherent beeld. Bij het schatten van de basale frictie zal geëxperimenteerd worden met verschillende minimalisatiealgoritmen. Er zal ook nagegaan worden wat de meerwaarde is van inversies met het hogere-orde model t.o.v. eenvoudigere ijsvloeimodellen.
AcroniemOZR1414
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0731/12/07

Flemish discipline codes

  • Biological sciences