Onderzoek naar mechanismen tussen onzeker werk en geestelijke gezondheid van de werknemers. Een longitudinaal benadering.

Projectdetails

!!Description

De centrale doelstelling van dit project aan de longitudinale relatie tussen onzeker werk en mentale gezondheid van de werknemers te onderzoeken. Die algemene doelstelling vertaalt zich in twee meer specifieke doelstellingen, die beide zijn gewezen zo belangrijk lacunes in de wetenschappelijke literatuur. De eerste doelstelling heeft betrekking op een beter inzicht in de richting van een causaal verband tussen onzekere banen (trajecten) en mentale gezondheid (en invaliditeit) onder werknemers in loondienst. Terwijl goed voor mogelijke verstorende factoren, wil het ontwarren in hoeverre lage kwaliteit werkgelegenheid voorafgaat nadelige gevolgen voor de gezondheid, en in hoeverre kunnen we spreken over 'de gezondheid van selectie' (dat wil zeggen een slechte gezondheid beïnvloeden selectie in precaire werkgelegenheid). Het tweede doel is te onderzoeken of en hoe het huishouden-niveau materiële deprivatie bemiddelt de relatie tussen onzeker werk en geestelijke gezondheid. Het project zal gebruik maken van verschillende secundaire longitudinaal kwantitatief datasets, nemen een multidimensionale conceptualisering van onzeker werk, en te analyseren
AcroniemOZRIFTM2
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1930/09/23

Keywords

  • onzekere banen
  • gezondheid
  • longitudinale analyse
  • materiële deprivatie
  • publiek beleid

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Sociology of work

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.