IOF accelerator - Transitie naar duurzame tarnsport systemen Ondersteuning van een sector in volle transitie: valorisatie van de MOBI-expertise

Projectdetails

!!Description

Op het Green Energy Park bouwt de VUB een living lab dat de sleuteltechnologieën en
innovaties voor deze transitie laat zien. Deze accelerator wil de ruggengraat creëren waarop
de interdisciplinaire kennis van de VUB rond energietransitie en de creatie van multienergiesystemen
kan worden overgedragen en benut voor de transformatie naar andere sites
(bijvoorbeeld naar de verschillende KMO-zones in België) die CO2-neutraal moeten worden.
In de nabije toekomst zullen veel KMO's en organisaties met grote (industriële) sites worden
geconfronteerd met de toename van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en zullende
de druk ervaren om hun. De transformatie van een site, of verzameling van sites (cfr.
Energiegemeenschappen), vormt een multi-agentprobleem, zowel in de ontwerp- als in de
operationele fase. Naast technisch-economische parameters van verschillende technologieën
moet ook rekening gehouden worden met stakeholders, gebruikers en andere
randvoorwaarden. Bovendien moet in de ontwerpfase rekening worden gehouden met dataanalyse
en slimme operationele algoritmen. Dit creëert een complex probleem dat niet kan
worden opgelost door conventionele ingenieursbureaus en hun methoden.
AcroniemIOFACC7
StatusActief
Effectieve start/einddatum15/07/2114/01/23

Flemish discipline codes

  • Energy storage