Projectdetails

!!Description

In het tijdperk van big data en voorspellende analyses vraagt ​​men zich af in hoeverre de verzamelde informatie gebruikt kan worden voor het algemene
goed, het behoud van de rechtsstaat en de mensenrechten. Het Digital Ius Knowledge Empowerment (DIKE) Project richt zich op benutten
digitalisering van beslissingen van rechtbanken om de empowerment van burgers te ondersteunen door middel van mensgerichte voorspellende gerechtigheid, in civiele en
commerciële geschillen.
Ons doel is om een ​​methode te ontwikkelen die door voorspellende algoritmen tot harmonisatie van procedures zal komen. Dat zullen we vooral doen
combineer een solide juridische analyse met brede tekst mining-technieken om een ​​ondersteunend beslissingssysteem te creëren om het redelijke te suggereren
uitkomst van een civielrechtelijke procedure.
Om een ​​dergelijk doel na te streven, zal het project een juridische ontwerpbenadering volgen. Legal design is een gebied van onderzoek en praktijk dat van toepassing is
mensgericht ontwerp naar de rechtswereld om deze voor iedereen toegankelijker en bruikbaarder te maken. De methode bestaat uit het bouwen van een
oplossing rond de gebruiker, identificeren, reageren en anticiperen op hun behoeften tijdens de ontwikkelingscyclus en daarna. De
gebruikersgerichte benadering, het co-creatieproces met alle relevante belanghebbenden, het testen en itereren zullen ervoor zorgen dat de AI
oplossing wordt geaccepteerd en vertrouwd.
Door een combinatie van theoretische en praktische benaderingen te omarmen, zal het DIKE-project:
Ontwikkel een open-source gedistribueerde software die interactie tussen mens en machine integreert gedurende de levenscyclus van een AI-systeem
(oplossingsverkenner)
Zorg voor acceptatie, transparantie, traceerbaarheid en eerlijkheid van AI via een annotatiekader
Garandeer uitlegbaarheid en genereer interpreteerbare voorspellende modellen op basis van rechterlijke uitspraken door middel van een op kennis gebaseerde aanpak.
Burgers een door AI ondersteunde digitale ervaring bieden (digital journey)
Dit kan de gelijkheid vergroten, omdat een dergelijke voorspelling de informatieasymmetrie tussen ongelijke partijen kan verminderen en hen een duwtje in de rug kan geven
naar een schikking in plaats van de weg van kostbare gerechtelijke procedures te volgen
Korte titelDIKE
AcroniemBRGCON36
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/09/221/11/22

Keywords

  • AI
  • intelligent systems
  • multi agents systems

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Artificial intelligence

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.