Geïsoleerde stellaatcellen en hepatocyten, en hun culturen als in vitro modellen voor farmacotoxicologisch onderzoek van nieuwe antifibrogene geneesmiddelen.

Projectdetails

!!Description

Het onderzoek naar de behandeling van levercirrose en kanker is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen door de identificatie van een niewe groep moleculen met antiproliferatieve en differentiatie-inducerende eigenschappen, nl. de histon deacetylase inhibitoren. Hun farmacologische activiteit kan zowel in vitro als in vivo worden vastgesteld. Het natuurlijk voorkomend Trichostatine A is de meest bestudeerde molecule. Echter, de biotransformatie en het toxicologisch profiel zijn nog zo goed als onbekend. Recent werden beperkte hoeveelheden van een aantal structuuranalogen van Trichostatine A gesynthetiseerd ( in samenwerking met Prof. Dr. D. Tourwé). Het is de bedoeling om de farmacologisch meest interessante en de toxicologisch minst toxische molecule te selecteren. Hierbij wordt in vitro gewerkt, daar dit ethisch, economisch en wetenschappelijk meer verantwoord is dan in vivo onderzoek en daar het in de context van beperkte hoeveelheden aan nieuw gesynthetiseerde moleculen en hun eventuele metabolieten de enige manier is om relevante studies uit te voeren.AcroniemFWOTM137
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/9917/07/04

Flemish discipline codes

  • Basic sciences
  • Pharmaceutical sciences