It's a men's world. Een narratief onderzoek naar detentiebeleving en gevangeniscultuur bij mannelijke gedetineerden.

Projectdetails

!!Description

Dit onderzoeksproject exploreert 'mannelijkheid' als copingstrategie bij uitstek voor mannelijke gedetineerden, door het belang van gender in hun discours over (1) de (criminele) levensloop en (2) de detentiebeleving te bestuderen. Deze vraagstelling integreert twee belangrijke lacunes: het ontbreekt in België aan een genderperspectief op criminaliteit en aan afdoende onderzoeke over het gevangenisleven. Aangezien gevangenissen omschreven worden als ultramasculiene settings, is mannelijkheidsgeoriënteerd penologisch onderozke relevant en noodzakelijk. Een verkenning van de tenetiebeleving en de aard en oorsprong van een hypermannelijke gevangeniscultuur en gevangenishiërarchie dringt zich op. Dit onderzoeksproject heeft zowel fundamentele als empirische aspiraties. Ten eerste beoogt het een conceptuele evaluatie van de notie 'hegemonische mannelijkheid' en van Messerschmidt's theorie van 'crime as structured action'. Ten tweede wil het empirische inzichten over detentiebeleving, gevangeniscultuur en gevangenishiërarchie vanuit een mannelijkheidsperspectief ontwikkelen, toetsten en verdiepen. Daartoe worden (1) participerende observaties bij mannelijke langgestraften gecombineerd met (2) een narratieve analyse van het discours over hun levensverhaal en de diverse aspecten verbonden aan hun detentiebeleving. Dit onderzoeksopzet moet toelaten om de beperkte internationale genderinzichten over gevangeniscultuur, gevangenishiërarchie en variaties in detentiebeleving te verdiepen en tegelijk vanuit Belgische detentiecontext een originele en fundamentele bijdrage te leveren aan de academische discussie ter zake.
AcroniemFWOTM513
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0930/09/15

Flemish discipline codes

  • Law and legal studies