iVision-2 - Revalidatie-specifieke software voor kinderen met cerebrale visuele inperking

Projectdetails

!!Description

Cerebrale Visuele Inperking (CVI) is de meest voorkomende oorzaak van
visuele stoornissen in ontwikkelde landen (één tot twee gevallen per
1000 levend geborenen). Een kind met CVI heeft meestal normale
oogfuncties, maar de verwerking van de visuele informatie in de
hersenen is verstoord. Dit veroorzaakt een complexe variatie aan
symptomen, gaande van problemen met herkenning van objecten,
vormen en gezichten, met visueel geheugen, oriëntatie en met
herkenning van beweging. Elke kind met CVI wordt daardoor
gekenmerkt door een uniek visueel profiel. In een vorig project
ontwikkelden we een methode om het visuoperceptueel profiel van een
kind met CVI te kwantificeren, wat meer gerichte en individuele therapie
mogelijk maakt. We ontwikkelden een gepersonaliseerd, adaptief
gaming software programma voor het individueel trainen van visuele
perceptuele vaardigheden, aangepast op basis van het gekwantificeerde
profiel.
In dit vervolgproject, zullen we de objectieve meting van
oogbewegingen door middel van eye tracking integreren in het
visuoperceptueel profiel, wat ons inzicht in de visuoperceptuele functies
van de kinderen zal vergroten. Verder zullen we het adaptief systeem
optimaliseren door een combinatie van hiërarchische dynamische
moeilijkheidsaanpassingen en machine learning methodes. Als
hoofdonderdeel van het project, zullen we een dubbel blinde,
gerandomiseerde klinische studie uitvoeren, waarin we de effectiviteit
van de adaptieve versus de niet-adaptieve versie van het systeem zullen
vergelijken. Kinderen zullen gedurende een periode van drie maanden,
minstens drie keer per week gedurende 15 à 20 minuten gebruik maken
van het therapeutisch spel. We zullen de effectiviteit evalueren op de
hoofdcomponenten van het visuoperceptueel profiel (primair), de
oogbewegingen, functional vision en levenskwaliteit, en dit bij de start,
het einde en na drie maanden follow-up. Motivatie en user experience
zullen nauwkeurig opgevolgd worden tijdens de interventieperiode.
AcroniemFWOTBM4
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2030/09/24

Flemish discipline codes

  • Developmental neuroscience