Bijdrage van Japan aan regionale en wereldwijde beveiliging

Projectdetails

!!Description

De economische partnerschapsovereenkomst (EPA) van 2018 en de strategische partnerschapsovereenkomst (SPA) hebben de basis gelegd voor een sterkere relatie tussen Japan en de Europese Unie (EU). Het Instituut voor Europese Studies van de Vrije Universiteit Brussel (IES-VUB) wil een beroep doen op de recente vooruitgang in de betrekkingen tussen Japan en de EU en stelt een cursus voor over de bijdrage van Japan aan de regionale en mondiale veiligheid ('cursus'), die in de beginfase loopt van academiejaren 2020-2021 tot 2024-2025. Deze tijdshorizon zal zorgen voor: a) het vermogen om de beste in Europa gevestigde Japanse experts aan te trekken voor de functie van cursusleider; b) voldoende tijd om de cursus te consolideren en de continuïteit ervan te waarborgen als onderdeel van de VUB's graduate en executive curricula; c) een natuurlijke tijdslijn voor de promovendi die de cursus zullen ondersteunen en het onderzoek en de activiteiten die deze zullen voeden.

Om de cursus aantrekkelijk te maken voor zowel beoefenaars als afgestudeerde studenten, zullen we een intensieve, uitvoerende stijl volgen en traditionele academische lezingen combineren met interactieve discussies met experts en beleidsmakers. De cursus zal studenten de nodige achtergrond bieden om de basis van de hedendaagse geschiedenis van Japan, instellingen en structuren en prioriteiten van het buitenlands beleid te begrijpen. Tegelijkertijd zal het streven om flexibel genoeg te blijven om lezingen en seminars af te stemmen op een evoluerend internationaal landschap. Jaarlijks zullen minimaal 30 studenten met verschillende achtergronden aanwezig zijn.

In lijn met de visie die is uiteengezet in de SPA EU-Japan, zal de cursus veel nadruk leggen op het bevorderen van intellectuele connectiviteit tussen Europese en Japanse wetenschappers, experts, beoefenaars en studenten. Daartoe zal zij gebruik maken van een selectie van bezoekende docenten op hoog niveau uit Japan en Oost-Azië, de Verenigde Staten en Europa. De cursus is verdeeld in drie afzonderlijke modules van elk twee dagen, die elk jaar in november, maart en mei plaatsvinden. De eerste module is gewijd aan het begrijpen van de belangrijkste instellingen. Het zal meer vast van karakter zijn, omdat de inhoud van jaar tot jaar onderhevig is aan kleine of geen variatie.

De tweede module richt zich op de bijdrage van Japan aan de regionale veiligheid (d.w.z. in de Indo-Pacific). Het zal zich richten op de evoluerende visie van Japan op een vrije en open Indo-Pacific, en op het verkennen van de evolutie van de relaties van Japan met belangrijke partners in de regio. Deze tweede module zal meer variatie vertonen, met het oog op het inventariseren van een dynamische geostrategische omgeving en een zich ontwikkelende beleidsagenda in Japan en andere relevante landen. Er zullen ook speciale sessies plaatsvinden (bijv. Rondetafelgesprekken met deskundigen) die zijn gewijd aan het aanpakken van relevante en tijdige uitdagingen.

De derde en laatste module zal gewijd zijn aan de wereldwijde bijdragen van Japan aan de veiligheid en de betrekkingen van Japan met Europa, met bijzondere aandacht voor de EU en de NAVO. Deze module zal dynamischer worden om de veranderende agenda in de betrekkingen tussen de EU en Japan en de NAVO en Japan te weerspiegelen. Er zal ook bijzondere aandacht worden besteed aan de interactie met de beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor het uitstippelen van de koers van de betrekkingen tussen Europa en Japan. Ter beoordeling zullen deelnemers een korte beleidsnota moeten schrijven van 2.000-3.000 woorden. Het onderwerp van de briefing wordt afgesproken met de cursusleider.
Acroniemaiifund61
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/09/2031/08/21

Flemish discipline codes

  • Security, peace and conflict

Keywords

  • regionale en globale veiligheid