Gezamenlijk onderzoek door VUB (dienst Topsport en Studie) en de ULB (Ecole des Sports) naar de combinatie van studie en topsport in de hogescholen en universiteiten van het Nederlands- en Franstalig Hoger Onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Projectdetails

!!Description

Beloftevolle atleten en topsporters die hun sport met hoger onderwijs combineren ervaren uitdagingen op het sportieve, academische, sociale, psychologische en het financiële domein (De Brandt, Wylleman & Van Rossem, 2015). Om deze ‘topsportstudenten’ maximaal te steunen en te begeleiden doorheen de combinatie studie en topsport heeft de Vrije Universiteit Brussel (VUB) reeds in 1987-1988 haar centraal academische dienst Topsport en Studie opgestart. Ook de Université Libre de Bruxelles (ULB) verschaft sinds meer dan twintig jaar begeleiding aan beloftevolle atleten en topsporters via haar ‘Service ULB Sports’. Op deze wijze vormen beide universiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een concrete, actieve en positieve aantrekkingspool voor beloftevolle atleten en topsporters die hun topsport wensen te combineren met hoger onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Om het ‘topsport en studie’-vriendelijk klimaat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verder te ontwikkelen en kenbaar te kunnen maken en om het Gewest nog sterker te profileren als topsportregio bestaat er een duidelijke nood om de hogescholen en universiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot een effectieve en efficiënte begeleiding van hun studerende topsporters te laten komen.
AcroniemBRGEOZ317
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum15/12/1629/12/17

Flemish discipline codes

  • Sports sciences
  • Human movement and sports sciences