Karakterisatie van nieuwe bacteriocinen van Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën.

Projectdetails

!!Description

Bacteriocinen zijn kleine peptiden (vooral bij Gram-positieve bacteriën zoals lactobacillen) of grotere eiwitten (vooral bij de Gram-negatieve bacteriën zoals Escherichia coli) met antibacteriële eigenschappen normaliter tegen nauw verwante species. Ze worden geproduceerd door de meeste bacteriële species en dragen bij tot de competitiviteit van de producerende bacteriën ten opzichte van gevoelige bacteriën aanwezig in eenzelfde ecologische niche. bij de lactobacillen kunnen twee voorname klassen van bacteriocinen onderscheiden worden: de lantibiotica en de klasse II-bacteriocinen met een activiteit tegen Listeria monocytogenes. Deze kleine peptiden hebben een geconserveerd N-terminaal gedeelte en een meer variabel C-terminaal uiteinde. Normaliter is de activiteit van deze peptiden beperkt tot verwante Gram-positieve bacteriën, maar in een paar gevallen wordt ook melding gemaakt van een antibacteriële werking tegen Gram-negatieve bacteriën, inclusief tegen Helicobacter pylori. Dat deze kleine kationische peptiden ook een werking tegen Gram-negatieven kunnen hebben is misschien niet onverwacht, maar werd nagenoeg niet onderzocht.
Gram-negatieve bacteriocinen zijn vaak grotere eiwitten waarvan de colicinen van E. coli de best bestudeerde zijn. Dit heeft geresulteerd in een vergevorderde kennis van export- en opnamewegen, mechanismen van toxiciteit en immuniteit gekoppeld aan structurele karakterisatie, en ecologische functie. Pseudomonas stammen kunnen ook dergelijke bacteriocinen produceren, de pyocinen. Hun spectrum is meestal beperkt tot nauwverwante bacteriën. Vaak maken deze bacteriocinen gebruik van porinen of siderofoorreceptoren, aanwezig in de buitenmembraan van gevoelige cellen, als toegangspoort.
De bedoeling van dit project is de complmentaire expertise en de ervaring van verschillende laboratoria in Vlaanderen te combineren, twee die op lactobacillen en hun bacteriocinen werken en twee die op pyocinen van Pseudomonas en hun receptoren werken om een gemeenschappelijke problematiek in verband met de moleculaire organisatie en werking van bacteriocinen aan te pakken.
AcroniemFWOAL283
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0431/12/07

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Biological sciences