Heb uw vijanden lief: het gebruik van biologische bestrijding voor het beheer van invasieve waterplanten in België.

Projectdetails

!!Description

Er komen in onze streken meer en meer exoten voor, een trend die voornamelijk zichtbaar is in aquatische ecosystemen. Op dit moment zijn er 400 aquatische en semi-aquatische planten in de handel in Europa. Soms komen die soorten in de natuur terecht waar ze ecologische schade aan de inheemse biodiversiteit veroorzaken. België is het vierde meest geïnvadeerde land met 26 exotische waterplanten. Mechanisch beheer is de meest gebruikte methode om invasieve waterplanten te bestrijden in Europa, maar het succes varieert tussen groeivormen en habitats. Biologische bestrijding – het gebruik van herbivore insecten om de plantdensiteit te verminderen – wordt beschouwd als een milieuvriendelijk en kosteneffectief alternatief voor het beheer van invasieve waterplanten op lange termijn. Deze methode wordt momenteel onderbenut en
onvoldoende onderzocht in België. Het doel van het project is om herbivore insecten (t.t.z. biologische bestrijders) te selecteren, te bestuderen en te testen voor het beheer van vier invasieve waterplanten. Azolla filiculoides, Ludwigia grandiflora en Crassula helmsii zijn wijdverspreide invasieve soorten in Europa (inclusief België), terwijl Iris pseudacorus invasief is in partner landen (Zuid- Afrika en Argentinië). We zullen een combinatie van ecologisch onderzoek, fylogenetische analyse en vergelijkende studies
gebruiken om onze kennis van deze vier soorten te versterken om op lange termijn een biologisch bestrijdingsprogramma te implementeren.
AcroniemFWOSB71
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/23

Keywords

  • Freshwater ecology
  • invasive macrophytes

Flemish discipline codes

  • Invasion biology
  • Plant ecology