KIIP: Kennis In Internationaal Perspectief

Projectdetails

!!Description

In de afgelopen jaren heeft het Centrum voor Logica en
Wetenschapsfilosofie zich meer en meer gericht op het bestuderen van
kennisgeschiedenis en kennisfilosofie, een relatief nieuwe discipline die
historici en filosofen van verschillende academische disciplines
verenigt. Ondanks haar uitstekende onderzoeksprofiel en de recente
acquisitie van een ERC Starting Grant houder zijn de activiteiten van het
Centrum in buitenland helaas te weinig bekend. Dit project gaat daar
op twee manieren verandering in brengen: 1) door het organiseren van
een langdurige seminar-reeks waarbij wereldberoemde experts uit alle
relevante kennis-domeinen naar Brussel zullen worden gehaald, en 2)
door het actief promoten van het onderzoek en de activiteiten van het
Centrum in het buitenland. De seminar-reeks zal in het najaar van 2023
aanvangen en gedurende vier jaar voorzien zijn, tot en met het
academisch jaar 2026/27. Tegen die tijd zal door haar succes haar
continuering kunnen worden gegarandeerd. In dezelfde periode zal het
project ondersteuning bieden aan onderzoekers verbonden aan het
Centrum om hun onderzoek in het buitenland te presenteren, en de
onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van het Centrum te promoten.
Tezamen met de promotionele activiteiten zal de seminar-reeks ervoor
zorgen dat het Centrum en daarmee de studie van kennishistoriek en
kennisfilosofie aan de VUB op de voorgrond komt en zo een
aantrekkingskracht uitoefenen op internationaal academisch talent.
Het Centrum zal zich zo profileren als een van ’s werelds meest
vooraanstaande onderzoekscentra op het gebied van
kennisgeschiedenis en -filosofie en daardoor een serieuze kandidaat
zijn om onderdak te bieden aan EU acties zoals Marie Sklodowska-Curie
en HORIZON.
AcroniemOZR4101
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/04/2331/03/27

Keywords

  • Geschiedenis en filosofie van kennis
  • Geschiedenis van de wetenschap

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophy of humanities
  • Philosophy of technology
  • General philosophy of science
  • Philosophy of natural sciences
  • History of ideas

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.