Kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap (DSB) Mechelen

Projectdetails

!!Description

Dit project omvat de uitbouw van een kennisplatform waarin academische en bestuurlijke kennis en ervaring worden gebundeld en gevaloriseerd over de uitdagingen van het stedelijk samenleven, over het verband tussen gemeenschappenvorming en samenlevingsopbouw, over vernieuwde democratie met respect voor zowel een gedeelde legaliteit als een respect voor het verschil, over het belang van de lokale schaal op een elementair ecosystemisch niveau en de mogelijkheden tot duurzame transitie, circulaire grounded economy en multicultureel burgerschap, en over de opwaardering van bestaande infrastructuren en diensten via innovatieve technologie ter ondersteuning van deze mogelijkheden. Vandaag bestaat een dergelijk interdiscipinair kennisplatform niet in Vlaanderen, hetgeen zorgt voor fragmentatie, gebrekkige kennisdoorstroming en onvoldoende schaal om echt impact te creëren. De gevraagde projectsubsidie dient ter opstart en coördinatie van het platform, de uitrol van een eerste onderzoeksagenda rond de thematiek optimalisering van kennisdoorstroming over opportuniteiten en problemen rond integratie, burgerschap & sociale stabiliteit via formele en informele stedelijke netwerken, bestaande uit drie luiken, en de implementatie van een communicatie- en vormingsstrategie. De onderzoeksresultaten van de binnen deze aanvraag opgezette componenten zijn op zichzelf staande resultaten van het project, die door de administratie zullen worden geëvalueerd met het oog op eventuele bijkomende opdrachten.
AcroniemVLOV98
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/21

Keywords

  • Diversiteit
  • Stedelijkheid
  • Burgerschap

Flemish discipline codes

  • Communication sciences not elsewhere classified