Kristallografische studie van autoregulatie in prokaryotische toxine/antitoxine-systemen met kwaliteitsanalyse door middel van statische en dynamische lichtverstrooiing.

Projectdetails

!!Description

Prokaryotische toxine/antitoxine-systemen (TA-systemen zijn belangrijke regulatoren van het metabolisme van uiteenlopende bacteriën, waaronder zich belangrijke pathogenen bevinden. De werking van de systemen steunt op het verschil in stabiliteit van enerzijds het toxine en anderzijds het bijhorende tegengif of antotoxine. Het laboratorium voor Ultrastructuur heeft in de voorbije jaren een aantal belangrijke bijdragen in dit onderzoeksgebied geleverd door het bepalen van van de atomaire structuren van individuele TA-eiwitten en hun complexen door middel van X-straalkristallografie. Een belangrijk aspect van TA-systemen waarover nog weinig structurele details bekend zijn, is de autoregulatie van de expressie van toxine en antitoxine. De twee eiwitten vormen een niet-covalent complex, dat kan binden op een of meer herkenningssites inhet promotorgebied van het DNA. Voor een gedetailleerde structuurstudie van dit proces, moeten de verschillende componenten (toxine, antitoxine en DNA-fragmenten) in de juiste variaties en verhoudingen gecombineerd worden om uniforme complexen te bekomen. Om de productie van deze complexen te optimaliseren, zijn technieken vereist die toelaten om de grootte en uniformiteit van de producten te beoordelen. Een belangrijke ontbrekende schakel hierbij is een toestel om partikelgroottes te bepalen door middel van statische en dynamische lichtverstrooiing, dat de mogelijkheid zou openen om de productie, zuivering en kristallisatie van de benodigde complexen te optimaliseren.
AcroniemOZR1713
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0831/12/08

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Biological sciences