Landschapsgebruik en mobiliteit in Europa- De kloof overbruggen tussen crematie en inhumatie

Projectdetails

!!Description

Beweging is een belangrijk kenmerk van het leven van een individu, zowel nu als in het verleden. Hoe en waarom mensen zich in het verleden hebben verplaatst, kan worden gedocumenteerd door biogeochemische studies van botten en tanden, en deze vormen de kern van dit project. Echter, in veel gevallen, als gevolg van verschillende begrafenispraktijken (d.w.z. crematie en inhumatie), is het beschikbare type archeologische skeletelementen en hun staat van bewaring zeer variabel. Het karakteriseren van mobiliteit in tijden waarin zowel crematie als inhumatie werd toegepast, is om drie hoofdredenen een uitdaging: (1) belangrijke hoeveelheden informatie worden vernietigd tijdens crematie met temperaturen tot 1000 ° C, (2) de bioarchologische informatie verkregen van onverbrande en verbrande mensen overblijfselen vertegenwoordigen vaak verschillende tijden in hun leven (bv. jeugd / adolescentie versus volwassenheid), en (3) de beperkte adequate basislijnen die beschikbaar zijn, verhinderen de verfijnde contextualisering en interpretaties van de resultaten in veel delen van Europa.

In dit project worden nieuwe proxy's ontwikkeld voor gecalcineerd bot (verbrand boven 650 ° C), terwijl ook het potentieel van verkoold bot opnieuw wordt geëvalueerd. Tegelijkertijd moeten er adequate basislijnen worden gecreëerd. Dit maakt het mogelijk om niet alleen de hoeveelheid en de kwaliteit van de informatie die wordt geëxtraheerd uit gecremeerde menselijke resten te vergroten, maar ook om het aantal individuen dat wordt geanalyseerd als verkoolde botten aanzienlijk te vergroten, momenteel uitgesloten van paleomobiliteitsstudies. Om de kloof tussen crematie en inhumatie te overbruggen en de volledige reconstructie van levensgeschiedenissen mogelijk te maken, is het bovendien cruciaal om de omzetsnelheden van de verschillende skeletelementen beter te karakteriseren.

In combinatie met state-of-the-art statistische en ruimtelijke modellen, dragen eerder gepubliceerde resultaten in combinatie met nieuw verkregen gegevens significant bij aan de documentatie van menselijke mobiliteit van het Neolithicum tot de Vroege Middeleeuwen op lokaal (dwz landschapsgebruik), regionale en Europese schaal , in tijden waar zowel crematie als inhumatie werd toegepast.

Funding Aknowledgement(s)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No 948913
Korte titelLUMIERE
AcroniemEU632
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/02/2131/01/26

Financiering

  • European Research Council

Keywords

  • Crematie
  • Mobiliteit
  • Isotopen

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Biogeochemical cycli

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.