Het taalgebruik in rechtszaken en inzonderheid binnen de Brussels magistratuur sinds de Tweede Wereldoorlog.

Projectdetails

!!Description

Dit project stelt vragen i.v.m. de oorsprong en de evolutie van de taalverhoudingen binnen de (vooral Brusselse) magistratuur en de totstandkoming en toepassing van de taalwetgeving in de 20ste eeuw. Door onderzoek naar het complexe samenspel van sociale, politieke en culturele factoren binnen de Brusselse taalcontext, wensen we een reeks oude en actuele misverstanden hierover weg te werken. Die complexiteit maakt een multidisciplinaire en vergelijkende aanpak meer dan noodzakelijk, want de hoofdstedelijke problematiek is in vele opzichten uniek, maar biedt tevens interessante aanknopingspunten met andere meertalige regio's of stedelijke samenlevingen. Het zijn uitgangspunten die in dit project gekoppeld worden aan een theoretische en concrete benadering van het gerechtelijk apparaat in België en zijn banden met de wetgevende en uitvoerende macht. Daarbij wordt onder meer de gerechtselite, via steekproeven en in het kader van taalgebonden mobiliteitsprocessen, doorgelicht op haar sociale achtergronden, opleiding, carrièrepatronen en sekse. Ook de positie van de vrouwen binnen juridische beroepen sinds het begin van de vorige eeuw, komt ruim aan bod. De samenwerking tussen verschillende onderzoekseenheden (JURI, RHEA, HIST, BRIO) en de thematische en methodologische bruggen die aldus geslagen worden tussen rechtshistorisch onderzoek, cultuur-intellectuele geschiedenis en prospografie, gender en diversiteit, de politiek-institutionele geschiedenis van Brussel, stadsgeschiedenis en de ontwikkeling van stedelijke groepen en processen, fungeren als waarborg voor de succesvolle uitvoering van dit onderzoeksproject.
AcroniemFWOAL315
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0531/12/08

Flemish discipline codes

  • Law and legal studies