Het leren van constructiegrammatica's gebaseerd op semantisch geannoteerde corpora of gesitueerde communicatieve interacties

Projectdetails

!!Description

Dit project heeft als doel te bestuderen hoe constructiegrammatica's
door een computersysteem geleerd kunnen worden, gebaseerd op
semantisch geannoteerde corpora of communicatieve interacties in
gesitueerde leraar-leerder scenario's. De resultaten van dit project
zouden een grote doorbraak betekenen op het gebied van
constructiegrammatica, aangezien ze voor het eerst zouden
aantonen hoe geconventionaliseerde vorm-betekenisparen
(constructies) die taalbegrip en -productie ondersteunen, kunnen
worden opgebouwd in een op taalgebruik gebaseerde manier. Mijn
hypothese is dat een spectrum aan constructies, variërend van
idiomatisch tot abstract, geleerd kan worden door een combinatie
van het opslaan van talige observaties als holophraseconstructies,
en het generaliseren en specialiseren van al geleerde constructies
met betrekking tot nieuwe talige observaties. Ik zal leeroperatoren
ontwerpen en implementeren die deze processen ondersteunen, en
zal deze beschikbaar stellen in de vorm van een toolkit voor het leren
van constructiegrammatica's. De uitkomst van dit project heeft het
potentieel om de performantie van een waaier aan
taaltechnologietoepassingen en betekenisgebaseerde AI-systemen
te verbeteren. Het zou ook zeer waardevol zijn als methodologische
tool voor de gebruiksgebaseerde taalkunde, aangezien het zou
toelaten automatisch corpora met constructies te annoteren, en
nieuwe inzichten zou opleveren met betrekking tot de
(non-)compositionele aspecten van taalgebruik.
AcroniemFWOTM1034
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/2030/09/23

Keywords

  • constructie grammatica

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Grammar
  • Adaptive agents and intelligent robotics
  • Linguistics not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.