Het optreden van rechtspersonen naar privaatrecht: de toerekening van rechtshandelingen en onrechtmatige daden naar aanleiding van het optreden van organen van privaatrechtelijke rechtspersonen.

Projectdetails

!!Description

Het betreft een fundamenteel juridisch onderzoek naar de privaatrechtelijke grondslagen van wat doorgaans

het "optreden van rechtspersonen" wordt genoemd.

Allereerst wordt in de specifieke rechtspersoonlijke context "optreden" omschreven als de toerekening van

rechtshandelingen en onrechtmatige daden aan de rechtspersoon.

Dan wordt de dominante rechtsdogmatische constructie in dit domein, de orgaantheorie, tegen het licht

gehouden. Dit leidt tot een eerste problematisering van deze theorie.

Deze bevindingen geven vervolgens aanleiding tot de herwaardering van een aantal onder impuls van de

orgaantheorie veelverguisde instrumenten van het klassleke privaatrecht. De onderzoeksbevindingen wijzen

erop dat deze de grondslag kunnen vormen voor een meer adequate juridische constructie rond het optreden

van rechtspersonen. Dit moet zijn beslag krijgen in de uiteenzetting van dit "neoklassiek alternatief".

AcroniemOZR1783
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0930/06/09

Flemish discipline codes

  • Law and legal studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.