Lithische technologie van het finaalpaleolithicum en het vroegmesolithicum in de Kempen. Een onderzoek naar gedragsverandering in de overgang van Pleistoceen naar Holoceen.

  • De Wilde, David, (Mandataris)
  • De Bie, Marc (Administrative Promotor)
Filter
Participation in conference

Zoekresultaten