Lokala analyse van anorganische en organische componenten aan oppervlakken van vaste materialen door middel van statische secundaire ionen-massaspectrometrie.

  Projectdetails

  !!Description

  In bijna alle toepassingen van bvb. aluminium zoals verpakking, constructie, lithografie, etc., speeltde oppervlakte-engineering een essentiële rol. Hiervoor worden tal van behandelingen uitgevoerd die de morfologie, structuur en samenstelling van het oppervlak bëïnvloeden. Klassieke analyse dmv electronenmicroscopie, XPS, Auger electronen spectrometrie en dynamische SIMS zijn ontoereikend omdat het de ultieme oppervlakte chemie is die bepalend is voor bvb. corrosie, bevochtiging, adhesie en andere eigenschappen. Statische SIMS zal ingeschakeld worden in de fundamentele studie van de oppervlakte chemie op een aantal model aluminium substraten waarbij de chemie nauwkeurig gestuurd wordt. De resultaten zullen gecorreleerd worden met fysische grootheden zoals oppervlaktelading en ~ potentiaal. Het onderzoek omvat meting van de hydratatiegraad van een aluminiumoxyde oppervlak. Hiertoe moeten de verschillende oxyde en hydroxyde groepen aan het oppervlak kunnen gekarakteriseerd worden; detectie van functionele groepen zoals chromaten en fosfaten na chemische behandeling van het aluminium substraat; karakterisatie van organische residues op het oppervlak.
  AcroniemFWOAL20476
  StatusGeëindigd
  Effectieve start/einddatum1/01/9631/12/99

  Flemish discipline codes in use since 2023

  • Materials engineering

  Vingerafdruk

  Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.