Zichtbaar maken van onzichtbare surveillance: Digitale opsporingshandelingen in de Europese Unie en hun verenigbaarheid met EU data protection recht.

Projectdetails

!!Description

Een Europese Unie die "beschermt, machtigt en verdedigt" is momenteel in de maak onder de invloed van middelpuntvliedende krachten. Enerzijds is een belangrijke bouwsteen van de Europese veiligheidsunie ("beschermen", "verdedigen") facilitering en verbreding van de toegang van rechtshandhavingsinstanties tot persoonsgegevens van personen, die oorspronkelijk voor geheel andere doeleinden is verzameld. De EU ontwikkelt daarom momenteel nieuwe digitale onderzoeksmaatregelen, zoals de grensoverschrijdende wetshandhavingsverzoeken voor elektronisch bewijsmateriaal van dienstverleners. Aan de andere kant zijn de hoekstenen van de digitale interne markt ("empowerment") nieuwe, krachtige en krachtige regels voor gegevensbescherming, bedoeld om de bescherming van de grondrechten van personen in het digitale tijdperk te versterken.
De hedendaagse digitale onderzoeksmaatregelen zijn inbreuk op fundamentele rechten. Ze worden vaak ingezet om tijdelijke politieke redenen, zonder schijnbaar dwingend bewijs dat hun toegevoegde waarde zou aantonen en hun bestaansreden zou rechtvaardigen. Deze studie meet het gebruik en de frequentie van bepaalde geselecteerde digitale onderzoeksmaatregelen en controleert hun (on) verenigbaarheid met de vereisten van de primaire en secundaire EU-gegevensbeschermingswetgeving (Handvest van de grondrechten en de richtlijn betreffende handhaving van de privacywetgeving 2016/680). De studie zal een nieuw kader voor gegevensbeschermingsnaleving creëren voor digitale onderzoeksmaatregelen. Het zal zich inspannen om objectieve, op aantallen gebaseerde criteria te ontwikkelen.
AcroniemFWOAL915
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/22

Flemish discipline codes

  • Metalaw not elsewhere classified

Keywords

  • surveillance