Projectdetails

!!Description

Het laatste decennium kende een significante stijging in het aantal isotopenstudies op dierlijk en menselijk bot in functie van de reconstructie van mobiliteitspatronen van moderne dierenpopulaties en onze menselijke voorouders. Deze onderzoekstrend creëert een groeiende hoeveelheid isotopendata afkomstig uit laboratoria wereldwijd, maar ook voor een belangrijk deel uit de laboratoria van VUB. Het beheren, interpreteren en openbaar maken van deze data op de best mogelijke manier is daarbij van essentieel belang. Daarom formuleren we tweevoudige doelstellingen: (1) het creëren van spatial modelling tools om de isotopendata beter te interpreteren in de context van onderzoek naar mobiliteit en landschapsgebruik, en (2) het verder ontwikkelen van de open-access, online database IsoArch (https://isoarch.eu/) om de visibiliteit te verbeteren van het onderzoek dat uitgevoerd wordt aan de VUB en om het vergelijken met wereldwijde data mogelijk te maken. Bijzondere aandacht gaat daarbij ook naar de interface van de database om deze niet enkel toegankelijk te maken voor onderzoekers, maar ook voor andere geïnteresseerden, inclusief kinderen.
AcroniemOZR3722
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/04/2131/03/25

Keywords

  • Bioarcheologie
  • Crematie
  • Isotopengeochemie
  • Mobiliteit

Flemish discipline codes

  • Bioarchaeology
  • Biogeochemistry
  • Funerary archaeology
  • Archaeology of Europe, the Mediterranean and the Levant