Projectdetails

!!Description

De nieuwe Brusselse regering wil meertaligheid actiever gaan promoten binnen het Gewest. In de oriëntatienota ‘Promotie van Meertaligheid’ stelt één van de strategische doelstellingen een mapping voorop van bestaande Brusselse initiatieven op het gebied van meertaligheid, met oog voor de verschillende maatschappelijke sectoren waarin dergelijke initiatieven lopen.
Voorliggend onderzoeksvoorstel stelt – in reactie op het bestek ‘Mapping en analyse van meertalige initiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ - een aanpak voor om de Brusselse regering te ondersteunen bij haar voornemen de meertaligheid te promoten.
AcroniemBRGEOZ387
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum9/06/208/12/20

Keywords

  • meertaligheid
  • mapping

Flemish discipline codes

  • Clinical linguistics