ICP: Master of Human Ecology and Master of Advanced Studies in Human Ecology (2008-2009)

Projectdetails

!!Description

Het Master Programma in Human Ecology is een tweejarige, full-time, Engelstalig programma dat studenten kennis laat maken met de interdisciplinaire studie van de relaties tussen de mens en zijn leefomgeving. Human Ecology verschilt van de traditionele ecologie van plant en dier door aandacht te schenken aan de rol die cultuur speelt/gespeeld heeft bij het ontwikkelen van de samenleving en het menselijk gedrag. In tegenstelling tot planten en dieren is de mens immers in staat zijn verregaande impact op zijn leefomgeving te begrijpen en zijn omgeving te beschermen.Het Master Programma in Human Ecology is gericht op professionals wereldwijd, die hun kennis en inzicht rond duurzame ontwikkeling en milieuproblemen willen verdiepen door de theoretische en methodologische concepten en trends van de relevante domeinen te bestuderen. Het programma omvat de Master of Human Ecology (1e jaar) en de Master of Advanced Studies in Human Ecology (2e jaar). Het programma heeft een modulaire structuur, bestaande uit een verplicht basisprogramma, aangevuld met optionele vakken. Op deze manier kan de student zich verdiepen in de voor hem meest relevante thema's.Het eerste jaar heeft 4 doelstellingen:

(1) de studenten vertrouwd maken met de interdisciplinaire aanpak

(2) de studenten de nodige wetenschappelijke kennnis aanreiken om de relaties tussen mens en leefomgeving te begrijpen

(3) de studenten de nodige ondersteunende vaardigheden aanleren om interdisciplinair onderzoek uit te voeren

(4) de studenten de vaardigheid aanleren om wetenschappelijke papers te schrijven door het uitwerken van een master paperDe 4 doelstellingen voor het tweede jaar zijn:

(1) de interdisciplinaire aanpak binnen specifieke mens-milieu relaties verder onderzoeken

(2) de studenten inzicht verschaffen in de rol die sectoren, doelgroepen en instrumenten spelen in duurzame ontwikkeling

(3) de studenten de kans bieden specifieke vaardigheden, databeheerstechnieken en wetenschappelijke methodologieën te trainen

(4) de studenten de kans geven een individueel onderzoeksproject uit te werken en te verdedigen.

AcroniemVLIR187
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0830/09/09

Keywords

  • Duurzame ontwikkeling
  • Menselijke Ecologie
  • Milieubeheer

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Biological sciences
  • Health sciences
  • (Bio)chemical engineering
  • Chemical sciences
  • Civil and building engineering
  • Economics and business

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.