Mens-AI interactie voor het ondersteunen van eindgebruikers bij de ontwikkeling van gebruikersinterfaces

Projectdetails

!!Description

Met de toename van verschillende elektronische apparaten zoals
tablets en smartwatches, en de opkomst van "slimme dingen" als
onderdeel van het internet der dingen, moeten gebruikersinterfaces
worden aangepast zodat ze met de diverse apparaatkenmerken
kunnen omgaan. Naast deze uitdagingen van snel veranderende
technologieën, hebben ontwerpers moeite om hun
gebruikersinterface aan te passen aan de veranderende
gebruikersbehoeften, wat leidt tot een slechte gebruikerservaring.
Daarom wordt er onderzoek gemaakt om systemen niet alleen
gebruiksvriendelijk te maken maar ook gemakkelijk te ontwikkelen
voor eindgebruikers. De betrokkenheid van eindgebruikers bij het
ontwerpproces van gebruikersinterfaces vormt echter een grote
uitdaging, aangezien zij niet over dezelfde vaardigheden beschikken
als professionele ontwerpers. De belangrijkste vraag is hoe we
eindgebruikers kunnen ondersteunen tijdens het ontwerpproces van
gebruikersinterfaces. Om deze vraag te beantwoorden, onderzoeken
we eerst hoe we eindgebruikers alternatieve en mogelijk betere
ontwerpen kunnen aanbevelen door het eSPACEontwerpprogramma voor eindgebruikers uit te breiden dat ik tijdens
mijn doctoraatsonderzoek heb ontwikkeld. Om de aanbevolen
ontwerpen verder te verbeteren, zullen we vervolgens enkele AIalgoritmen toepassen. De resulterende mens-AI interactie tijdens het
ontwerpproces zal grondig onderzocht worden op basis van
gebruikersstudies en zou moeten leiden tot betere
gebruikersinterfaces.
Acroniemfwotm991
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2030/09/23

Flemish discipline codes

  • Human-computer interaction
  • Information technologies

Keywords

  • Gebruikersinterfaceontwerp
  • Ontwikkeling van eindgebruikers
  • Interactie tussen mens en AI