Moge de beste winnen: het incentive effect van onzekerheid in tornooi design.

Projectdetails

!!Description

In navolging van de paper van Jensen en Meckling (1976) over principal-agent relaties, hebben heel wat onderzoekers gezocht naar compensatiemodellen waarbij de agent zich maximaal inspant. Een mogelijk compensatiemodel is er een waarbij de agent wordt beloond afhankelijk van haar/zijn ordinale rang in de organisatie. Dit is net het kernelement van een tornooi, i.e. « a situation in which an individual's payment depends only on his or her output or rank relative to that of other competitors » (Ehrenberg en Bognanno, 1990, p. 1308).

Een van de doelstellingen van een tornooi bestaat in de identificatie van de 'beste' agent en in het verlengde hiervan alle agenten te compenseren naargelang hun prestatie/inzet. In dit opzicht moet een goed tornooi de kans maximeren dat de beste wint. Een goed tornooi moet de onzekerheid omtrent de uitslag minimeren. Desondanks is een bepaalde mate van onzekerheid over de uitslag ook wenselijk. In de context van een sporttornooi is dit voordeel duidelijk: een match waarvan de winnaar op voorhand gekend is is niet aantrekkelijk voor het publiek (Sanderson en Siegfried, 2003). Maar ook in een non-sport setting, vb. een promotie-tornooi, kan onzekerheid omtrent de uitkomst voordelig zijn. De kans op het winnen van een prijs dient als een incentive mechanisme om de deelnemers zich maximaal te doen inzetten. Als er geen onzekerheid is zodat de kans op winnen op voorhand vastligt verdwijnt deze incentive. Deelnemers met een kleine kans op winnen zullen geen extra inspanning meer leveren, alsook deelnemers met een hoge kans omdat ze weten dat ze geen extra inspanning nodig hebben. Een belangrijk element in het organiseren van een tornooi is dus de trade-off tussen de tweevoudige rol van onzekerheid, met name onzekerheid als een doel om te minimeren en als een mechanisme waarvan de incentive effects moeten gemaximeerd worden. Dit onderzoeksvoorstel richt zich juist op de vraag hoe het optimaal niveau van onzekerheid te vinden waarbij deze tweevoudige rol in rekening wordt gebracht. In een eerste stap zullen we deze vraag theoretisch modelleren om vervolgens ons model empirisch te toetsen.
AcroniemFWOTM436
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0730/09/10

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Other social sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.