Betekenis en begrip in mensgerichte AI

Projectdetails

!!Description

Het MUHAI-project verkent een radicaal nieuwe aanpak om de grenzen van mensgerichte AI-technologie te verleggen en de betekenis te begrijpen. Betekenissen zijn onderscheidingen (categorieën) die relevant zijn voor voorspelling, classificatie, communicatie, probleemoplossing of andere mentale taken. De betekenissen van een ervaring zijn onder meer welke gebeurtenissen, actoren en entiteiten een rol spelen, de temporele, ruimtelijke en causale relaties tussen gebeurtenissen, intenties en motivaties van de actoren, en waarden die impliciet ten grondslag liggen aan hun gedrag. Begrijpen is het proces van het reconstrueren van deze betekenissen en ze te organiseren in de vorm van een coherent verhaal dat een nieuwe ervaring verklaart door deze te koppelen aan een persoonlijk dynamisch geheugen.

Funding Aknowledgement(s)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No 951846
Korte titelMUHAI
AcroniemEU629
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2030/09/24

Financiering

  • European Commission

Keywords

  • Computationele sociale wetenschappen
  • Interactie tussen mens en robot
  • Belichaamde semantiek
  • Computationele taalkunde
  • Semantische technologieën
  • Human-Centric AI

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Semantics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.