Projectdetails

!!Description

De computationele modellering van semantische veranderingen is de
afgelopen jaren aan een enorme opmars bezig, getuige de
introductie van nieuwe technieken en de toenemende
beschikbaarheid van historische corpora. Deze studies missen echter
een stevige basis in historische semantische wetenschap.
Omgekeerd heeft de historische lexicaal-semantische theorievorming
nog niet de mogelijkheden van datagedreven benaderingen omarmd
om haar beweringen te onderbouwen. Het doel van dit project is om
een nauwere verbinding tussen deze twee gemeenschappen te
bewerkstelligen. Uitgaande van de cognitief-semantische literatuur
over semantische verandering, zullen we de theoretische inzichten
van diachrone prototypesemantiek empirisch testen door middel van
token-gebaseerde vectorruimtemodellen, een computationele
techniek die is ontwikkeld om de betekenis van individuele
corpusvoorkomens van woorden te modelleren. In het bijzonder zal
dit project de vier centrale principes van een prototype-theoretische
conceptie van betekenisverandering operationaliseren en testen. Dit
project zal de eerste grondige, grootschalige en semi-automatische
empirische evaluatie zijn van de descriptieve kracht van deze theorie.
Het testen van deze hypotheses zal worden uitgevoerd aan de hand
van vier specifieke casestudies, gebruik makende van een historisch
corpus van Nederlandse kranten uit de 19e en 20e eeuw.
AcroniemFWOTM1154
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/04/2331/10/24

Keywords

  • diachrone prototype semantiek
  • distributieve semantiek
  • op tokens gebaseerde vectorruimtemodellen

Flemish discipline codes

  • Lexicology
  • Semantics
  • Sociolinguistics
  • Computational linguistics
  • Diachronic linguistics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.