Ontwerp van nieuwe methodes voor het meten en modelleren van microwave meerpoortsysemen en hun niet-lineaire gedrag.

  • Rolain, Yves (Administrative Promotor)
  • Vandermot, Koen, (Medewerker)

Projectdetails

!!Description

Het doel van dit doctoraat bestaat er in het gedrag van niet-lineaire RF en microwave meerpoortsystemen op te meten en uit deze metingen black-box-modellen te extraheren. Dit doel is echter te ambitieus. Een niet-lineair systeem is zo complex dat het zo goed als onmogelijk is om er een model uit te extraheren dat voor alle excitaties een goede beschrijving geeft. Daarom zullen we een dergelijk model extraheren voor een welbepaald systeem én een klasse van excitatiesignalen.

In een telecomcontext ligt de spectrale inhoud veelal ongeveer vast, gezien de bandbreedte en de modulatie van het signaal a priori bekend zijn. We zullen dan aan de hand van een beperkt aantal metingen een model voor het koppel systeem + excitatieklasse ontwikkelen, dat geldig is voor alle signalen in die klasse. Een model extraheren is echter niet voldoende. Al te vaak bieden CAD paketten aan de hand van hun optimizers reeds modelextractie aan, gebaseerd op metingen (en simulaties). Het grote nadeel van deze aanpak is het gebrek aan modelvalidatie: een designer kan zo goed als onmogelijk inschatten of dergelijk model al dan niet het systeemgedrag beschrijft. Vandaar dat we in de context van dit werk een tweestapsmethode willen ontwikkelen. In een eerste stap gaan we proberen om beter te begrijpen hoe het systeem zich gedraagt, zoals we dit bij een Lineair TijdsInvariant (LTI) systeem doen aan de hand van een Frequentie Response Functie (FRF). Pas in een tweede stap zal men overgaan tot de modellering. Het resultaat van model en meting voor een bepaalde excitatie kunnen dan worden vergeleken om de validatie te realiseren. Voor tweepoortversterkers heeft een dergelijke aanpak zijn degelijkheid reeds bewezen. In dit project willen we dit uitbreiden tot meerpoortsystemen die in hoofdorde lineair zijn zoals meerpoortversterkers om vervolgens uit te breiden naar andere meerpoorten die in hoofdzaak niet-lineair zijn zoals mixers.

AcroniemIWT295
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0631/12/09

Flemish discipline codes

  • Electrical and electronic engineering