Measuring, modelling and simulation.

Projectdetails

!!Description

Het doel van dit project is het uitbouwen/toepassen van meetmethodes, modellering en simulatietechnieken op diverse types systemen. Aan de hand van de geleverde steun, zullen diverse projecten extern aangetrokken en begeleid worden. Hiertoe zullen diverse bronnen van financiering beschouwd worden.Typische applicatie en systemen zijn ondermeer elektronische systemen (waaronder zowel micro-elektronica and microgolfapplicaties), thermische systemen (zoals grondgekoppelde warmtepompen en distillatiekolommen), evenals medische applicaties zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de resolutie van PET scanners gebruikmakende van identificatietechnieken.

AcroniemOZR1735
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0931/12/10

Flemish discipline codes

  • Electrical and electronic engineering
  • Mathematical sciences
  • (Bio)medical engineering