Bemiddelen in culturele ontmoetingen via Europese schermen (MeCETES)

  • Pauwels, Caroline (Administrative Promotor)

Projectdetails

!!Description

In moderne samenlevingen zijn culturele ontmoetingen in hoge mate gemedieerde ontmoetingen. Het MeCETES-project is gebaseerd op het uitgangspunt dat onze ervaring met andere Europeanen sterk wordt bemiddeld door middel van film en televisie.

Sinds 1992 is de rol van cultuur en de creatieve industrieën in Europa belangrijker geworden, en de EU heeft een steeds uitgebreider cultureel en mediabeleid ontwikkeld als onderdeel van het Europese project. Toch is de kennis beperkt over welke Europese films en televisiedrama series goed binnen Europa reizen, hoe Europeanen omgaan met schermverwijzingen van of over andere Europese landen, en de rol die die ficties spelen bij het opbouwen van een gevoel van verbondenheid met en zich identificeren met Europa.

Het MeCETES-project vult deze leemte aan door na te gaan hoe films en televisiedrama het publiek in staat stellen om andere Europese culturen te ontmoeten, de omstandigheden waaronder die ficties binnen Europa worden geproduceerd en verspreid, en de gevolgen daarvan voor het project van culturele integratie, identiteitsopbouw en diversiteit. We zullen screen-fictions identificeren en analyseren die representaties van andere Europeanen, het beleidskader en de industriële context van productie, distributie en verspreiding waarbinnen ze circuleren, en hun ontvangst door het publiek voorstellen. We richten ons op de periode 2005-2015, waarbij een Europees overzicht wordt gecombineerd met casestudy's met betrekking tot het VK, Denemarken en België, waar de drie onderzoeksteams zijn gevestigd.

Het project wordt geleid door drie zeer ervaren academici. De projectleider, Andrew Higson (Universiteit van York, Verenigd Koninkrijk), is algemeen bekend voor zijn werk over de hedendaagse Britse cinema en Film Europe, en voor zijn bijdrage aan debatten over nationale en transnationale cinema. Ib Bondebjerg (Universiteit van Kopenhagen, Denemarken) heeft een centrale rol gespeeld in verschillende grote pan-Europese film- en tv-onderzoeksprojecten en heeft uitgebreid gepubliceerd op Deense, Scandinavische en Europese schermmedia. Caroline Pauwels (Vrije Universiteit Brussel, België) is een expert op het gebied van Europese beleidsvorming op het gebied van cultuur en media en heeft uitgebreid gepubliceerd over Europees en wereldwijd audiovisueel beleid, mediaconvergentie en concentratie.
AcroniemFWOH1 (FWOAL701)
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/06/1331/10/16

Flemish discipline codes

  • Digital media
  • Media studies
  • Communication sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.