Stedelijke landbouwgronden in Middeleeuws Vlaanderen en Brabant (6de-13de eeuw n.Chr.): fytolieten-onderzoek als vernieuwend instrument om gecultiveerde bodems in steden te begrijpen

Projectdetails

!!Description

Dit project gaat over agrarisch landgebruik in steden in middeleeuws
Vlaanderen en Brabant. Het overkoepelende doel is om pertinente
vragen te beantwoorden over de rol en praktijk van landbouw in
middeleeuwse stadsontwikkeling. Het project beoogt enerzijds de
gecultiveerde gewassen en anderzijds de intensificatieprocessen van
de bodem te onderzoeken. Daarnaast wordt de ruimtelijke evolutie
van de landbouwpercelen onderzocht in het kader van middeleeuwse
verstedelijkingsprocessen. De gebruikte methodes in dit project zijn
afkomstig uit de archeobotanie en de geo-archeologie. Enerzijds
wordt fytolietenonderzoek, de studie van micro-skeletten afkomstig
van planten, toegepast. Anderzijds wordt micromorfologisch
onderzoek, de studie van bodemmateriaal op microscopisch niveau
aan de hand van slijpplaatjes. Het project is zowel innovatief op
archeologisch als op methodologisch vlak. Het is de allereerste
studie die systematisch fytolieten zal bestuderen aan de hand van
twee methoden: 1) de studie van geëxtraheerde fytolieten uit
bodemstalen in bulk, wat de conventioneel gebruikte methode om
fytolieten te bestuderen; 2) de studie van fytolieten in slijpplaatjes,
een niet-conventionele methode, die veel bijkomende voordelen
oplevert. Op historisch en archeologisch vlak zal de studie nieuwe
data uit de natuurwetenschappen aanleveren aan het onderzoek van
stedelijke landbouwpercelen. Dit is een onderzoeksthema dat
voorheen voornamelijk bestudeerd werd met historische data.
AcroniemFWOTM1070
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2131/10/23

Keywords

  • stedelijke archeologie
  • Middeleeuws landbouwgrondgebruik
  • Fytolieten en bodem- en sedimentmicromorfologie

Flemish discipline codes

  • Archaeology of the Low countries or Belgium
  • Geoarchaeology
  • Landscape archaeology
  • Medieval archaeology
  • Methods in archaeology