Meeting the challenges of later modernity through a broadened conception of Western self-understanding.

Projectdetails

!!Description

Het huidige onderzoek is deel van het bredere CLEA project en zal het parcours van zelfbegrip examineren. We bezien het parcours van zelfbegrip als een subparcours van de Verlichtingsparcours binnen de Westerse wereldzicht. Meer specifiek zullen we onderzoeken hoe Westerse individu's zichzelf bezien en hoe ze hun daden verantwoorden gebaseerd op dit parcours.Wij zijn we, hoe oordelen we over onszelf en ook, hoe begrijpen of oordelen we over andere culturele opvattingen? De veronderstelling die in dit onderzoek gemaakt wordt is dat de Verlichting parcours onbewust een ondermaatse basis voor het zelfbegrip biedt hetgeen we 'beperkt zelfbegrip' noemen.Onderzoekers bij CLEA erkennen het bestaan van problematische bijeffecten bij beperkt zelfbegrip in de zin dat het gerelateerd lijkt bij problemen op individueel, sociaal en omgevingsniveau.Het is een van de doelen van dit onderzoek op de basis van het gelimiteerde zelfbegrip te beschrijven, alsook de conceptuele verband met de bovenstaand genoemde problemen.Een ander doel is om de eerste stappen te zetten bij een breder basis voor zelfbegrip. We gaan ervan uit dat het conceptueel verwijden een positief effect kan hebben bij de individuele, sociale en omgevingsproblemen. Een derde doel is om het onbewust gelimiteerde zelfbegrip en de bredere perceptie ervan een plaats te geven in de ruimere context van globalisatie.

Meers specifiek zullen we onderzoeken in welke wijze diagnoses en oplossing compatibel of incompatibel zijn bij de alter-globalisatie beweging.

AcroniemGOA46
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0631/12/10

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophy, ethics and religious studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.